“dialog(u)e n/s” 2004 2005

HISK/STUDIO VISITS
16 11 2004 18 11 2004
Harald Szeeman
"The best was the program of the alternative space Rue des Ursulines, recyclart. With the reaction of three weeks to the preceeding show."

LABO 1 i.s.m. SMAK Gent "X=10C"

LABO I

za 20 - ma 22.05.2006

 

V.z.w. X=10C biedt aan jonge professionele kunstenaars, jong afgestudeerde curatoren, critici en vormgevers een ontmoetingsplatform. X=10C schept voor hen een experimenteel kader waarin ze samenwerken rond het creatieproces van kunstwerken, installaties en tentoonstellingen. In X=10C's eerste project, Labo#1, zijn elf kunstenaars met zeven critici in dialoog gegaan. Hun artistiek en reflectief proces van de afgelopen maanden vormt de basis voor het toonmoment nu in de Gentse ACEC-site. Een toonmoment en geen tentoonstelling? X=10C zorgt voor een niet-discursieve insteek in de presentatie. De vereniging stelt niet het finale resultaat van het project centraal, maar wel het individuele en collectieve onderzoeksproces van de deelnemers naar vernieuwende artistieke en reflectieve modaliteiten. 

Kunstenaars
Cloquet Marie, Cole Stijn, De Jaeger Michiel, Felga Céline, Petré Michel, Van Lysebettens Jelle, Vermeersch Robin, Vinck Katleen en W.I.J.(Wouter Van de Voorde, Ibe Ryde, Jon Waterschoot)

Vormgever
Vereecken Boy

Kunstcritici
Caron Thomas, Droogné Hilde, Marius Bart, Mels Mieke, Pector Hannah en Kerremans Eva

Curator
Scherlippens Björn

Coördinator
Cesteleyn Ann

dialog(u)es n/s